mask

Inteligentne domy

Zajmujemy się obsługą systemów inteligentnych domów. Budynki tego rodzaju są układami elementów połączonymi w jedną całość, którą zarządza się w prosty sposób. Właściciele i użytkownicy wszystkie możliwe funkcji mają w jednym miejscu, w zasięgu ręki i są w stanie kierować nimi także zdalnie. Oddymianie, DSO, kontrola dostępu, monitoring, ogrzewanie, oświetlenie, otwieranie bram wjazdowych, wietrzenie pomieszczeń czy nawet używanie rolet bądź uruchamianie sprzętów elektronicznych – wszystko można obsłużyć za pomocą telefonu. Całość inteligentnego domu składa się z pracy systemu – zapewnienia bezpieczeństwa, monitorowania i sterowania instalacjami oraz teleinformatycznego.

 

smart house

Inteligentne budynki – architektura i technologia

Inteligentne budynki wyróżniają się tym, że stanowią zaawansowany technologicznie system instalacji różnego rodzaju. Z założenia ich użytkowanie opiera się na maksymalnej energooszczędności. Eksploatacja takiego budynku uwzględnia także wymagania odnośnie ekologii i braku negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Często uzupełnieniem tego rodzaju budownictwa są instalacje fotowoltaiczne, bazujące na źródłach energii odnawialnej.

Systemy inteligentnego budynku maksymalnie zwiększają funkcjonalność obiektu, podnoszą komfort jego użytkowania na co dzień i w dłuższej perspektywie, przyczyniają się do oszczędzania energii, zwiększają poziom bezpieczeństwa, ułatwiają zarządzanie i sterowanie obiektem. Nie determinują natomiast samego stylu architektonicznego. Inteligentne domy pod tym względem wyglądają bardzo różnie  – awangardowo, minimalistycznie, ale też bardziej klasycznie.