mask

Systemy oddymiania

Systemy oddymiania to sposób reagowania na zagrożenie związane z wybuchem pożaru na terenie obiektu. Prawidłowe oddymianie zapewnia pozbycie się niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego gazów i dymów. System oddymiania stanowi instalację budynku, a jego priorytetowym celem jest zapewnienie bezpiecznej drogi ewakuacyjnej na wypadek pożaru. Stanowi ważny element ochrony przeciwpożarowej.

 

system oddymiania

Jak działają systemy oddymiania?

Systemy oddymiania uruchamiają się samoczynnie w oparciu o czujniki, które sygnalizują pojawienie się dymu na terenie budynku. Dzielą się na dwa rodzaje: grawitacyjne i mechaniczne. W pierwszym przypadku działanie systemu oddymiania polega na otwarciu okien czy klap dymowych w zadymionych pomieszczeniach. Opiera się ono na wykorzystaniu siłowników. Kiedy dochodzi do wybuchu pożaru, wówczas okna i klapy automatycznie się otwierają.  Praca systemu mechanicznego odbywa się natomiast na bazie wentylatorów oddymiających różniących się wydajnością i wielkością. Montuje się je szczególnie w piwnicach, budynkach wielopiętrowych, pomieszczeniach zlokalizowanych w środkowej części obiektu, gdzie nie ma łatwego dojścia na zewnątrz.

Dzięki sprawnemu oddymianiu dym zostaje odprowadzony na zewnątrz obiektu, a drogi ewakuacyjne spełniają dzięki temu swoją rolę. System ma zapewnić także dostęp świeżego powietrza do środka, umożliwiając osobom przebywającym w budynku oddychanie. Całość kierowana jest poprzez centralę.