mask

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU — Poznań

Nasza oferta obejmuje systemy sygnalizacji pożaru. Wykonanie instalacji w tym zakresie wymaga zgodności z obowiązującymi przepisami oraz uwzględnienia wszystkich wymogów technicznych. Należy wziąć pod uwagę m.in. warunki środowiskowe charakterystyczne dla danego obiektu, wpływ czynników atmosferycznych, rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń i całość układu. SSP nie jest obowiązkowy dla wszystkich obiektów budowlanych. O konieczności wykonania systemu decyduje wielkość powierzchni i ilość osób przebywających w budynku. Może on być zintegrowany np. z systemem oddymiania.

Systemy sygnalizacji pożaru wykonujemy na terenie Poznania.

 

DZIAŁANIE SSP

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) to elementy, które mają zabezpieczyć budynek i przebywające w nim osoby przed pożarem. Ich zadaniem jest szybkie wykrycie pożaru, zaalarmowanie, powiadomienie o niebezpieczeństwie, a także komunikacja ze strażą pożarną. System pełni ważną funkcję w optymalnym sterowaniu ewakuacją i ułatwia opanowanie pożaru. Zabezpiecza przed rozprzestrzenieniem się ognia. Właściwy projekt, wykonanie i serwisowanie zapewnia prawidłowe działanie całej instalacji oraz zminimalizowanie fałszywych alarmów, które dezorganizują funkcjonowanie danego budynku i wywołują niepotrzebny stres.

Przygotowana przez nas oferta obejmuje także pomieszczenia pełniące rolę centrum monitoringu, które są sterowane między innymi przez ochronę i straż, co zapewnia szybkie reagowanie w sytuacji zagrożenia.

System sygnalizacji pożaru składa się z wielu elementów, pośród których funkcję nadrzędną pełni centrala, która zbiera i analizuje dane przesyłane przez urządzenia. Na rynku dostępne są różne rodzaje detektorów SSP. Powszechnie wykorzystywane są, m.in.: czujki optyczne, pracujące w oparciu o światło podczerwone lub nadfioletowe, czujki termiczne bazujące na pomiarze temperatury, czujki płomienia, jonizacyjne.